ΑΠΘ

Όλα τα τελευταία νέα και οι ειδήσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φοιτητές, erasmus, υποτροφίες, έρευνα, καθηγητές, Πρύτανης, λέσχη.