ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Όλα τα τελευταία νέα και οι ειδήσεις από τον Δήμο Λαγκαδά. Σοχός, Άσσηρος, Ζαγκλιβέρι, Κορώνεια, Βερτίσκος, Λαχανάς, Λαγυνά, Καβαλάρι, Λαγκαδίκια, Βασιλούδι